Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX

  • 16/11/2019 07:10
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Tối 15-11, tại Nhà hát Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực III, với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”.  
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan

Liên hoan có sự tham gia của gần 1200 diễn viên từ 33 đoàn nghệ thuật quần chúng.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan khẳng định: “Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân, công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội đã giữ vững định hướng, không ngừng phát triển, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội, góp phần nuôi dưỡng, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ được nâng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng hạt nhân văn nghệ quần chúng được kế thừa, trưởng thành và phát triển góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội”.

Ban tổ chức liên hoan trao cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Ban tổ chức liên hoan trao cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Thủ đô Hà Nội, là dịp để đánh giá kết quả thực hiện và chất lượng phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở cơ sở, góp phần tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa giữa các lực lượng trong cả nước.

33 đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan nghệ luật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên khu vực III

33 đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan nghệ luật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên khu vực III

Cùng với các đoàn nghệ thuật quần chúng trong Quân đội, sự có mặt của các đoàn nghệ thuật Công an nhân dân, thanh niên, sinh viên thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang cách mạng với toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc, làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 - Khu vực III sẽ diễn ra đến hết ngày 22-11.

Tin cùng chuyên mục