Khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

  • 15/09/2015 20:38
  • 0 bình luận
  • Tùng Lâm
  • In bài
ANTĐ - Tham gia khóa học có 120 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, công ty, nhà trường trực thuộc thành phố Hà Nội và lãnh đạo, đại biểu chuyên trách của 30 quận, huyện, thị xã.
Sáng 15-9, tại Sư đoàn Bộ binh 301, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2015. Tham gia khóa học có 120 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, công ty, nhà trường trực thuộc thành phố Hà Nội và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã.
Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2015 là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội Đồng chí Đào Đức Toàn - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy phát biểu khai mạc khóa học

Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2015 là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội Đồng chí Đào Đức Toàn - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy phát biểu khai mạc khóa học

Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2015 là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội Đồng chí Đào Đức Toàn - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy phát biểu khai mạc khóa học

Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2015 là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội Đồng chí Đào Đức Toàn - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy phát biểu khai mạc khóa học

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình biển Đông, những yêu cầu mới về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh và đối ngoại… Phát biểu khai mạc khóa học, đồng chí Đào Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy khẳng định, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong tình hình hiện nay càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Đặc biệt là đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố - những người trực tiếp tham mưu, chỉ đạo và thực hiện các chính sách về phát trển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Theo dự kiến, khóa bồi dưỡng dự kiến diễn ra trong 15 ngày. Việc hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh không chỉ chuẩn hóa công tác cán bộ mà còn là tiêu chí để xem xét, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục