Khai mạc Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu

  • 12/10/2020 08:58
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - 8h sáng nay, 12-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.
Khai mạc Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu ảnh 1

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự đại hội

Tham dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang;

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng… cùng 497 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, khoa học, theo quy định của Trung ương; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu ảnh 2

Các đại biểu dự đại hội

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Dù vậy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, TTATXH được đảm bảo trong mọi tình huống; diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới.

Để có được những kết quả đó là công sức, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành.

"Đại hội trân trọng cảm ơn và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sự đồng lòng chung sức cùng làm nên những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong những năm qua” – người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội nói.

Khai mạc Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu ảnh 3

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đọc diễn văn khai mạc đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, những khó khăn, bất cập và những điều chưa làm được trong quá trình phát triển Thủ đô.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được Trung ương và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.

Vì vậy, các đại biểu dự đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Gợi mở một số nội dung chủ yếu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn và nhu cầu cuộc sống để tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, tập trung phân tích sâu, khách quan, trung thực những kết quả nổi bật, cũng như hạn chế, yếu kém.

Trên cở sở đó, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Cùng với việc góp ý xây dựng các Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, với vị trí, vai trò của Đảng bộ Thủ đô, các đồng chí đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.

Riêng về công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, phát huy kết quả thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát Đề án công tác nhân sự, nắm chắc quy chế bầu cử để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành các đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết, có uy tín trong tổ chức đảng và nhân dân.

“Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ” – đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đại diện và thay mặt cho bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ Thủ đô tham dự, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội vừa qua rằng: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu về mọi mặt và thành công một cách thực chất”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng Đại hội sẽ thành công về mọi phương diện, nhằm tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục