Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua internet

  • 27/05/2017 06:23
  • 0 bình luận
  • Đức Trí
  • In bài
ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở có người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Hà Nội thực hiện khai báo tạm trú, Phòng Quản lý XNC - CAHN đã chủ động triển khai trang thông tin điện tử khai báo tạm trú.
Cán bộ QLXNC hướng dẫn làm thủ tục qua mạng internet cho người dân

Cán bộ QLXNC hướng dẫn làm thủ tục qua mạng internet cho người dân

Thực hiện Thông tư 53/2016/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, CATP Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương triển khai kế hoạch, tạo thuận lợi cho các cơ sở có người nước ngoài lưu trú.

Theo đó, Phòng Quản lý XNC chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã nghiêm túc triển khai kế hoạch để tiếp nhận, phục vụ, quản lý, thông tin người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Trang thông tin này ngoài chức năng phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật, chỉ thị, cải cách hành chính liên quan còn có vai trò quan trọng để phục vụ người nước ngoài nhanh chóng và hiệu quả hơn trong việc chấp hành quy định lưu trú tại Hà Nội. Theo đó, người nước ngoài chỉ cần nhập vào địa chỉ “http//hanoi.xuatnhapcanh.goc.vn” để chủ cơ sở có người nước ngoài lưu trú khai báo tạm trú.  

Hiện Phòng Quản lý XNC - CAHN đã xây dựng hệ thống máy móc, thiết bị, đường truyền đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời lập kế hoạch cụ thể để tập huấn cho CBCS liên quan, các đội nghiệp vụ triển khai hệ thống khai báo, sẵn sàng tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet.

Theo chỉ huy Phòng Quản lý XNC: “Việc triển khai hệ thống khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên Internet là một bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn và từng bước đưa công tác đăng ký, quản lý lưu trú người nước ngoài đi vào nền nếp, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng”.

Về trách nhiệm của các cơ sở lưu trú khi cho người nước ngoài lưu trú, người đại diện theo pháp luật của cơ sở khi khai báo tạm trú phải chịu trách nhiệm tính xác thực của thông tin khai báo tạm trú.

Chủ cơ sở phải thực hiện khai báo lại khi người nước ngoài thay đổi họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu và khi người nước ngoài được cấp chứng nhận tạm trú mới; tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng kiểm tra việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở, kịp thời thông báo đến cơ quan Công an và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến người nước ngoài trú tại cơ sở.  

Trong trường hợp chủ cơ sở lưu trú không trực tiếp thực hiện được các trách nhiệm nêu trên, thì phải ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân khác làm thay.

Về trách nhiệm của người nước ngoài tạm trú, phải cung cấp thông tin cho chủ cơ sở lưu trú hoặc tổ chức, cá nhân được chủ cơ sở lưu trú ủy quyền hợp pháp để thực hiện việc khai báo tạm trú. Người nước ngoài phải chấp hành và tạo thuận lợi cho việc kiểm tra của cơ quan Quản lý XNC Việt Nam và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục