Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh bức xúc của dân

  • 22/03/2012 06:00
  • 2 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Ngày 21-3, Hội nghị cán bộ chủ chốt TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ hai. 

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh giới thiệu nội dung Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020. Để Nghị quyết 11-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ diện mạo Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu mỗi cấp ủy Đảng tùy theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện. Các đơn vị cũng cần chú trọng tổ chức chỉ đạo triển khai hiệu quả các kế hoạch và nhiệm vụ phát triển hàng năm, đồng thời đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các địa phương trong vùng và cả nước. Chiều cùng ngày, hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái giới thiệu 9 chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP khóa XV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là cực kỳ quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên, lâu dài nhằm tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; giúp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự vững mạnh của toàn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. 

“Ngay khi bước ra cánh cửa hội nghị này, mỗi đảng viên hãy tự soi xét lại chính mình, mỗi người hãy tự soi, tự sửa mình, vì không ai hiểu mình bằng mình” -  Bí thư Thành ủy đã yêu cầu như vậy khi nói về tự phê bình và chống chủ nghĩa cá nhân với biểu hiện cực đoan là sự vô cảm với chức trách, thậm chí “không còn dây thần kinh xấu hổ”.  Đồng chí nói: “Trước kia, khi kiểm điểm, các đơn vị chỉ “đóng cửa bảo nhau”, lần này sẽ làm rộng hơn, lấy ý kiến cấp dưới, những người đã nghỉ, của nhân dân nơi cư trú... và không cho phép ai chỉ đứng ngoài nhận xét, đánh giá mà không tự sửa mình”. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, từ TP đến cơ sở, cần kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trước những vấn đề bức xúc của nhân dân.          

Tin cùng chuyên mục