Khắc phục bất cập của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm

  • 13/08/2020 15:09
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, do nguồn lực, nhiều trung tâm chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, đặc biệt, nhiệm vụ “thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động”.
Khắc phục bất cập của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ảnh 1

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ tại trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động trung tâm Dịch vụ việc làm.

Tại Dự thảo tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện cả nước có 88 trung tâm Dịch vụ việc làmđược thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định 196/2013/NĐ-CP. Con số này đã giảm 42 trung tâm so với năm 2014, giảm 10 trung tâm so với năm 2018.

Mạng lưới trung tâm Dịch vụ việc làm gồm 63 trung tâm do Sở LĐ-TB&XHquản lý, 25 trung tâm thuộc tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam…

Theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm có chín nhiệm vụ chính. Tuy vậy, do nguồn lực, nhiều trung tâm chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, đặc biệt, nhiệm vụ “thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động”.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH thị trường lao động ngày càng phát triển thì yêu cầu về dịch vụ việc làm ngày càng tăng. Song, số biên chế được giao bổ sung ngày càng ít, chưa kể phải thực hiện tinh giản biên chế khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập vừa nêu, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định quy định điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động trung tâm Dịch vụ việc làm.

Theo đó, quy định nhiệm vụ chính của trung tâm Dịch vụ việc làm gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm cần có ít nhất 15 viên chức và người lao động có trình độ từ đại học trở lên; có các phòng chức năng như: Phòng tư vấn giới thiệu việc làm; Phòng thông tin thị trường lao động; Phòng nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp với các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện nhiệm vụ này.

Tin cùng chuyên mục