Kết thúc đợt diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội

  • 18/11/2013 07:27
  • 0 bình luận
  • Minh Hà
  • In bài
ANTĐ - Hôm qua, 17-11, đợt diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2013 đã hoàn thành. Trong 3 ngày diễn tập tích cực, khẩn trương, quyết liệt, Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí trong ban lãnh đạo Thường vụ thành ủy, UBND TP, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã quan tâm sát sao và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác giữ vững ổn định ANCT- TTATXH trên địa bàn thành phố.
Kết thúc đợt diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội ảnh 1
Đồng chí Phạm Quang Nghị động viên, khen thưởng các lực lượng tham gia đợt diễn tập

Phát biểu tại hội nghị tổng kết diễn tập, đồng chí Phạm Quang Nghị và Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ đánh giá nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2013 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Đợt diễn tập tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý điều hành của các cấp chính quyền, công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Với vị trí Thủ đô, TP Hà Nội phải xác định luôn sẵn sàng, đảm bảo tốt việc giữ gìn ANCT- TTATXH, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị các cấp, các ngành của TP, ngay sau cuộc diễn tập cần kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm; bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường giáo dục để người dân thông suốt tinh thần “Toàn dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; nhận thức rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc. 

Bên cạnh công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh phải đầu tư thỏa đáng để tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng  an ninh trong tình hình mới. Đối với lực lượng Quân đội, Công an, đồng chí Phạm Quang Nghị giao nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin cùng chuyên mục