Kết nối muôn triệu con tim, chung sức dựng xây đất nước hùng cường

  • 30/08/2020 07:14
  • 0 bình luận
  • HOÀNG HÀ
  • In bài
ANTD.VN - Tiếng hô vang Độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử cách đây 75 năm trong ngày Quốc khánh 2-9 khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, tự do như đã kết nối muôn con tim người dân đất Việt.
Kết nối muôn triệu con tim, chung sức dựng xây đất nước hùng cường ảnh 1

Nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn chung sức đồng lòng dựng xây đất nước hùng cường

Kỷ nguyên của độc lập, tự do

Cách đây 3/4 thế kỷ, ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới và quốc dân đồng bào khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Tám. Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, đưa nhân dân ta từ vị trí nô lệ trở thành người làm chủ, đưa Đảng ta trở thành một Đảng cầm quyền.

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, ghi thêm một trang oanh liệt nữa vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm anh hùng bất khuất. Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, trí tuệ Việt Nam và truyền thống lịch sử. Thắng lợi này là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Ðảng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

75 năm qua, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách, đưa đất nước ngày càng phát triển. Việt Nam ngày nay đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng với tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện; ổn định chính trị - xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được bảo đảm; thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế.

Tin tưởng vào tương lai đất nước

Năm 2020 là năm đặc biệt, bởi đại dịch Covid-19 đang làm đảo lộn tình hình thế giới với những thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người; làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư; gây bất ổn trong đời sống chính trị, xã hội và tác động mạnh đến các quan hệ quốc tế trên toàn cầu. Là một quốc gia đang hội nhập sâu rộng và có độ mở lớn về kinh tế và giao lưu thương mại, Việt Nam đang chịu những thiệt hại lớn từ đại dịch. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy ý chí, tinh thần dân tộc, nhân dân Việt Nam đang chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân để “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến nay, Việt Nam vẫn kiềm chế, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch nhưng kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, GDP 6 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng dương, đạt gần 2%. Việt Nam đang hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội Đảng sẽ đề ra những định hướng chiến lược cho phát triển đất nước đến 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Việt Nam cũng quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ ASEAN 2020 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021) và các trọng trách quốc tế khác. Tương lai của Việt Nam song hành với hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Tròn 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều. Song, chúng ta tin tưởng vào tương lai của đất nước bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào muôn triệu con tim người dân đất Việt luôn đoàn kết cùng nhau cộng hưởng sức mạnh, vượt qua những khó khăn, thử thách khắc nghiệt nhất để bảo vệ và dựng xây đất nước.

Tin cùng chuyên mục