Kéo dài thời gian sử dụng đất nông nghiệp

  • 16/10/2013 06:55
  • 1 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Chiều 15-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân. 

Theo đó, trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất gồm các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được Nhà nước giao khi thực hiện Nghị định số 64/CP; Nghị định số 85/NĐ-CP; Nghị định số 181/NĐ-CP... Hộ gia đình, cá nhân được kéo dài thời hạn sử dụng đất theo quy định thì được thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Quy định này có hiệu lực từ 15-10-2013.

Tin cùng chuyên mục