• EVNHANOI “về đích sớm” trong nhiều chỉ tiêu

    EVNHANOI “về đích sớm” trong nhiều chỉ tiêu

    ANTD.VN -  Năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vẫn hoàn thành trước kế hoạch nhiều chỉ tiêu được giao.