[Infographic] Vượt các loại súng Mỹ, RPG-30 Nga là vũ khí diệt xe tăng số 1

  • 06/09/2017 08:26
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài