[Infographic] Việt Nam huy động trực thăng 600 tỷ để sơ tán khẩn cấp tránh bão Tembin

  • 26/12/2017 12:14
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài