[Infographic] Việt Nam "cải lão hoàn đồng" cho "chiến mã thép" BTR-152 để phục vụ APEC

  • 24/10/2017 11:46
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài