[Infographic] Tu-128 Fiddler - "Sát thủ" đánh chặn lớn nhất thế giới của Liên Xô

  • 25/08/2016 22:28
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài