[Infographic] Trước khi Tomahawk nã dồn dập vào Syria, 'ác điểu' RQ-4 đã ngó nghiêng, quần đảo

  • 23/04/2018 20:03
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài