[Infographic] To lớn, chậm chạp nhưng EP-3 khiến chiến đấu cơ Trung Quốc thất kinh

  • 06/09/2017 19:55
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài