Infographic: Sức mạnh tàu sân bay Ấn Độ- đối thủ tiềm tàng của tàu Liêu Ninh, Trung Quốc

  • 21/07/2017 11:38
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài