[Infographic] Sức mạnh của "Voi lửa" trong chiến dịch Điện Biên Phủ

  • 07/05/2017 22:29
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài