[Infographic] Sức mạnh "chiến xa" Nga đang chuyển số lượng lớn cho Syria

  • 23/09/2017 15:23
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài