[Infographic] "Rồng lửa" SAM 3 từng bắn hạ chiến đấu cơ tàng hình, được tham gia bảo vệ APEC

  • 31/10/2017 17:03
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài