[Infographic] 'Ngựa thồ khổng lồ' IL-76 của Nga vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng

  • 06/11/2017 21:38
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài