[Infographic] Nga đưa S-400 trấn giữ vùng Viễn Đông đề phòng bán đảo Triều Tiên diễn tiến xấu

  • 24/12/2017 19:04
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài