[Infographic] Nga đã bí mật trao "Sấm sét chiến trường" 2S19 Msta-S cho Syria?

  • 30/04/2018 07:57
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài