[Infographic] Nga cấp tốc cho "Mũi tên xuyên" Tor-M2 kết hợp "quái thú" Pantsir-S1 để đối phó Tomahawk Mỹ

  • 28/04/2018 09:49
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài