[Infographic] Mirage 2000 - Tiêm kích Pháp lỡ hẹn của Không quân Việt Nam

  • 05/08/2016 11:00
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài