[Infographic] Máy bay vận tải hiện đại nhất của Việt Nam vừa tham gia diễn tập chống khủng bố

  • 27/12/2017 20:24
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài