[Infographic] "Lưới thép" Buk-M2A Syria dễ khiến chiến đấu cơ Israel bị "víu" nhất

  • 15/01/2018 19:16
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài