Infographic: Lưới lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tại Syria

  • 29/11/2015 07:51
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài