[Infographic] Loại pháo chủ lực giúp Việt Nam thắng Pháp tại Điện Biên Phủ lại do Mỹ sản xuất

  • 29/11/2017 16:37
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài