[Infographic] Loại máy bay đóng vai trò lớn trong cuộc không kích Syria của liên quân vừa qua

  • 16/04/2018 18:40
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài