[Infographic] "Kẻ hủy diệt" BMPT của Nga và sứ mệnh dang dở tại Syria

  • 15/12/2017 17:28
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài