[Infographic] 'Cú đấm thép' Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam vào biên chế với định danh Trần Hưng Đạo

  • 22/12/2017 16:36
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài