[Infographic] Có "báo thép" BTR-82A trấn giữ, căn cứ Nga vẫn bị phiến quân bắn phá

  • 06/01/2018 10:03
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài