[Infographic] C-130, chiến lợi phẩm quý nhất của Việt Nam sau năm 1975

  • 30/04/2018 21:57
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài