[Infographic] BTR-88, ứng viên sáng giá cho vai trò xe chiến đấu bộ binh mới của Việt Nam

  • 05/04/2018 08:45
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài