[Infographic] BGM-71 TOW - Tên lửa khiến tăng Syria thành bó đuốc

  • 10/07/2016 16:44
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài