[Infographic] Ajeya MK2 - Uy lực của tăng Ấn Độ đang áp sát biên giới Trung Quốc

  • 16/08/2016 14:49
  • 0 bình luận
  • Phạm Hùng
  • In bài