[Info] Vừa thu được từ Mỹ, thiết giáp hiện đại của Taliban đã bị T-62M bắn tan xác

  • 03/09/2021 12:01
  • 1 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài