[Info] Với 4 chiếc F-35, không quân Singapore có thể ứng phó cả phi đội tiêm kích thế hệ thứ 4

  • 04/03/2019 20:48
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài