[Info] Ukraine tăng cường "cua thép" BTR-4E cho thủy quân lục chiến

  • 11/06/2021 09:24
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài