[Info] Taliban treo lơ lửng người trên trực thăng Mỹ ngay sau khi Washington rút quân

  • 01/09/2021 07:35
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài