[Info] "Rồng biển" Be-200 Nga nếm trái đắng nằm đất hàng loạt vì Ukraine

  • 03/07/2019 09:40
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài