[Info] Pantsir-S1 bị đánh tan tác còn Tor-M2U vụt sáng thành ngôi sao tại Syria

  • 04/03/2020 20:31
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài