[Info] Niềm tự hào của Pakistan lại là xe tăng thải loại Trung Quốc, sẽ lấy gì đấu lại T-90S Ấn Độ?

  • 03/03/2019 10:42
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài