[Info] Nhấn nhầm nút phóng tên lửa, lính Nga phải đền gần nửa triệu USD

  • 27/11/2019 14:33
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài