[Info] ‘Ngựa thồ khổng lồ’ C-17 Mỹ phát nổ động cơ sau khi va phải chim lớn

  • 05/03/2019 09:34
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài