[Info] Nga bất lực nhìn Rafale Pháp "cứa nhát dao chí tử" vào Su-30MKI

  • 19/11/2019 09:59
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài