[Info] MiG-21Bison gãy cánh trước JF-17, nhưng cơ hội vẫn không đến với MiG-35 Nga vì sao?

  • 05/03/2019 08:19
  • 1 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài