[Info] Máy bay B-2 Spirit Mỹ vừa thả liền lúc hai siêu bom B-57 hủy diệt mục tiêu

  • 22/12/2018 20:01
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài