[Info] Lái tiêm kích quá thấp và quá nhanh, chỉ huy Mỹ mất chức ngay lập tức

  • 01/02/2020 07:00
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài